Uit onderzoek van het Centraal Bureau Statistiek (CBS) en TNO blijkt dat één op de zeven (14%) werkende Nederlanders last heeft van aan burn-out gerelateerde klachten. In absolute aantallen gaat het om meer dan een miljoen personen en is het beroepsziekte nummer een. Hoe valt dit te verklaren?

Een van de verklaringen kan gevonden worden in het feit dat burn-out inmiddels officieel erkend is als ziekte. Aangezien er steeds meer mensen in hun persoonlijke levenssfeer mee in aanraking komen, is er meer aandacht en acceptie voor.

De drie grootste probleemgebieden doen zich voor in de zorg, het onderwijs en bij jongeren tussen de 25 en 35 jaar. Bij die laatste groep kampt één op de vijf, zo’n 100.000 personen, met deze verschijnselen. In totaal kost stress-gerelateerd ziekteverzuim de Nederlandse werkgevers jaarlijks ongeveer 1,8 miljard euro.

 

Klachten

Onderzoekers leggen al heel lang het verband tussen onder andere (keuze)stress en de klachten gerelateerd aan een burn-out. Vandaar dat de ‘millennials’ steeds vaker hiermee te kampen krijgen. Zij zijn opgevoed met het idee dat alles kan, iedereen een kans verdient en bij het kiezen van een studie -na de middelbare school- is het aanbod groot. Veel van hen hebben van thuis uit meegekregen dat als je maar hard werkt, je alles kan worden wat je wilt. Dit brengt een bepaalde druk en verwachtingspatroon met zich mee. Als blijkt dat dit niet realistisch is of als zij hier niet aan kunnen voldoen, gaat het mis.

Hoogleraar klinische psychologie en psychotherapie aan de Radboud Universiteit, Jan Derksen, verbaast het niet. Hij voorspelt het naar eigen zeggen al jaren. “Een deel van de oorzaak ligt bij de opvoeding van millennials. Zij hebben in hun jeugd te vaak gehoord hoe fantastisch ze wel niet zijn. Nu ondervinden ze dat dit tegenvalt.”

In de zorg, het onderwijs en andere beroepsgroepen gaan de klachten vaak gepaard met werkdruk en stress. Er wordt veel gevraagd van de werknemers, van de leidinggevenden maar ook door de vele regels waar zij mee te maken krijgen. Veel eigen initiatief, autonomie en creativiteit zijn door de jaren heen sterk verminderd. Dit zorgt ervoor dat werknemers zich steeds minder gewaardeerd voelen en het plezier in het werk afneemt.

Vaak gehoorde situatie bij mensen waarbij een burn-out wordt geconstateerd, is dat ze van de een op andere dag niet meer hun bed uit kunnen komen. Ze hebben op dat moment totaal geen puf meer. De energie is weg. Als er dan verder wordt gekeken naar signalen komt vrij vaak naar voren dat ze al een tijdje last hadden van moeheid, buikpijn en hoofdpijn maar dit altijd hebben genegeerd. Ze hebben te lang op adrenaline geleefd en hierdoor zijn hun bijnieren uitgeput.

 

Fysiek en mentaal

Hoewel het misschien niet helemaal tastbaar is, toch kun je het een en ander doen,  zeker als je gediagnostiseerd bent met een burn-out. Bij Noviomedic diagnostiseren we de lichamelijke aspecten van de burn-out via bloed-, urine- en speekseltesten. Hiermee kijken we precies naar welke fysieke processen ondersteund moeten worden middels gerichte medische behandelingen.

Naast de medische behandeling is het ook belangrijk mensen te begeleiden in gedragsveranderingen: het leren omgaan met grenzen stellen of hoe ze zichzelf minder uitputten (bijvoorbeeld met mindfullness-technieken). Ook begeleiden we hoog sensitieve personen (HSP). Zij hebben vaker de kans op een burn-out omdat ze teveel gericht zijn op anderen en hun omgeving in plaats van goed op zichzelf te letten. Dit stukje preventie kan NovioMedic met zijn klinische psycholoog in kortdurende behandelsessies bieden.