Tumoren

Vaak vinden kankerpatiënten ons na een bevestigde diagnose van een oncoloog. Wij kunnen deze patiënten na hun reguliere behandeling ondersteunen bij hun herstel en het versterken van hun gezondheid. Hiervoor kunnen we twee bloedonderzoeken doen:

  • Immuunfunctie-test

    U kunt een immuunfunctie-test laten uitvoeren via een bloedmonster. De uitslag geeft een beeld van de werking van uw immuunsysteem).

  • Circulating Tumor Cells-test (CTC-test)

    U kunt via een bloedmonster het aantal tumorcellen laten vaststellen en op verschillende tijdstippen in de gaten houden of de tumorgroei af- of toeneemt.

Immuunreactie

Behandeling

Na een van deze testen kunnen we u behandelen door middel van een immuunsysteem ondersteunende therapie:

  • Infuus: Vitamines en/of natuurlijke, gezuiverde fyto-componenten
  • Detoxifictatie na chemotherapie met behulp van speciale ontgiftings-infusen

Maak een afspraak